No.1319, Hongying Building, NiGang West Road, Luohu district, Shenzhen, Guangdong, China.