101, building 201, Shangbu Industrial Zone, Huaqiangbei street, Futian District, Shenzhen, China